WYSYŁKA JUŻ OD 5ZŁ W 24H     KONTAKT@NEVERENDINGSTORE.PL

Szukaj


POLITYKA PRYWATNOŚCI

WWW.NEVERENDINGSTORE.PL

12.12.2020


1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje ochronę danych osobowych gości i zarejestrowanych użytkowników strony www.neverendingstore.pl (dalej „Polityka Prywatności”). Politykę Prywatności sporządził Paweł Załęcki zamieszkały w Warszawie ul Klimczaka 6/51 02-797 (dalej „My”) jako użytkownik domeny www.neverendingstore.pl i jako operator umieszczonego na niej sklepu online.

1.2. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od powyższej daty. Tekst tej Polityki Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do przetwarzania danych osobowych gości i zarejestrowanych użytkowników strony www.neverendingstore.pl.

1.3. Jeżeli masz pytania lub żądania dotyczące obsługi lub ochrony twoich danych osobowych, prosimy skontaktować się z nami pod adresem kontakt@neverendingstore.pl. 


 2. Goście strony

2.1. Jeżeli jesteś gościem strony www.neverendingstore.pl, ale nie zarejestrowanym użytkownikiem, uzyskujemy jedynie cookies wybrane przez ciebie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o cookies i możliwych wyborach można znaleźć na stronie http://neverendingstore.pl/strona/polityka-cookies.

2.2. Na naszej stronie możesz zarejestrować się w celu otrzymywania newslettera, podając adres twojej poczty elektronicznej we wskazanym miejscu. W takim przypadku uzyskujemy twój adres IP i adres twojej poczty. Możesz w dowolnym czasie wypisać się z naszej listy subskrybentów (instrukcja wypisania znajduje się w każdym wysłanym do Ciebie newsletterze). Twój adres IP wykorzystujemy wyłącznie do prowadzenia ewidencji subskrybentów newslettera.


3. Zarejestrowani użytkownicy

3.1. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem strony www.neverendingstore.pl, przetwarzamy dane osobowe, które przekazałeś nam przy rejestracji, a także dane uzyskane przez nas gdy korzystasz ze sklepu online www.neverendingstore.pl, tj. następujące dane osobowe:

3.1.1. Twoje dane identyfikacyjne

imię i nazwisko

3.1.2. Twoje dane kontaktowe

adres dostawy produktów (ulica, numer budynku, miejscowość, kod pocztowy)

adres doręczenia rachunku (ulica, numer budynku, miejscowość, kod pocztowy)

numer telefonu, adres e-mail;

3.1.3. Twoje dane bankowe

numer rachunku

3.1.4. Informacje o korzystaniu ze sklepu internetowego

ID użytkownika, hasło, adres IP, urządzenie, data i godzina uzyskania dostępu, data i godzina korzystania ze sklepu internetowego, historia twoich zakupów (data i godzina zakupu, zakupiony produkt i ilość)

3.1.5. Historia

3.1.6. Cookies

Twój adres IP i data akceptacji cookies. Więcej informacji o cookies i możliwych wyborach można znaleźć na stronie http://neverendingstore.pl/strona/polityka-cookies.

3.2. Przetwarzamy twoje dane osobowe do następujących celów:

3.2.1. Do celów prowadzenia sklepu online, umożliwienia zakupu, realizacji umów kupna-sprzedaży oraz dostawy. W tym przypadku naszą podstawą do przetwarzania twoich danych osobowych jest realizacja naszej umowy.

3.2.2. Do celów wysyłania ofert, w oparciu o twoje dotychczasowe zainteresowanie. W tym przypadku naszą podstawą do przetwarzania twoich danych osobowych jest uzasadnione zainteresowanie. Zawsze możesz poprosić nas o wstrzymanie wysyłania ofert (zob. poniżej).

3.2.3. Do celów spełniania naszych obowiązków prawnych (np. w przypadku twojego zażalenia jako klienta, reklamacji zakupionego produktu, itp.).

3.2.4. Do innych celów związanych z naszym uzasadnionym interesem (np. środków bezpieczeństwa).


4. Klienci nie będący zarejestrowanymi użytkownikami

4.1. Jeżeli tylko kupujesz produkty za pośrednictwem strony www.neverendingstore.pl i nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu realizacji sprzedaży i dostawy zakupionych produktów, tj. następujące dane:

4.1.1. Twoje dane identyfikacyjne

imię i nazwisko

4.1.2. Twoje dane kontaktowe

adres dostawy produktów (ulica, numer budynku, miejscowość, kod pocztowy)

adres doręczenia rachunku (ulica, numer budynku, miejscowość, kod pocztowy)

numer telefonu, adres e-mail

4.1.3. Informacje o korzystaniu ze sklepu internetowego

ID użytkownika, hasło, adres IP, urządzenie, data i godzina uzyskania dostępu

4.1.4. Cookies

Twój adres IP i data akceptacji cookies. Więcej informacji o cookies i możliwych wyborach można znaleźć na stronie http://neverendingstore.pl/strona/polityka-cookies

4.2. Przetwarzamy twoje dane osobowe do następujących celów:

4.2.1. Do celów prowadzenia sklepu online, umożliwienia zakupu, realizacji umów kupna-sprzedaży oraz dostawy. W tym przypadku naszą podstawą do przetwarzania twoich danych osobowych jest realizacja naszej umowy.

4.2.2. Do celów wysyłania ofert w oparciu o twoje dotychczasowe zainteresowanie. W tym przypadku naszą podstawą do przetwarzania twoich danych osobowych jest uzasadnione zainteresowanie. Zawsze możesz poprosić nas o wstrzymanie wysyłania ofert (w sposób opisany poniżej).

4.2.3. Do celów spełniania naszych obowiązków prawnych (np. w przypadku twojego zażalenia jako klienta, reklamacji zakupionego produktu, itp.).

4.2.4. Do innych celów związanych z naszym uzasadnionym interesem (np. środków bezpieczeństwa).


5. Kto ma dostęp do twoich danych osobowych?

5.1. Uważamy twoje dane osobowe za tajemnicę przedsiębiorstwa i chronimy je jako takie zgodnie z obowiązującymi przepisami i najlepszą praktyką.

5.2. Osoby trzecie mają prawo dostępu i przetwarzania twoich danych osobowych wyłącznie w sytuacjach wyszczególnionych poniżej:

5.2.1. Osoby trzecie będące usługodawcami świadczą nam usługi konieczne do naszej działalności operacyjnej (np. dostawa produktów, reklama, rozwój i utrzymanie sklepu internetowego, itp.), przetwarzając twoje dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami.

5.2.2. Właściwe władze nadzorują zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa, przetwarzając twoje dane osobowe zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi.


6. Czy moje dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich?

6.1. Nie, twoje dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich, tzn. pozostają na obszarze Unii Europejskiej.


7. Jak chronimy twoje dane osobowe?

7.1. Ochrona twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Niektóre podejmowane przez nas środki ochronne to:

7.1.1. Stosowanie nowoczesnych metod ochrony i kontroli dostępu do zasobów danych zawierających dane osobowe:

7.1.2. Stały monitoring wszystkich zasobów wykorzystywanych do ochrony twoich danych osobowych.


8. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

8.1. Jeżeli jesteś naszym zarejestrowanym użytkownikiem, przechowujemy twoje dane osobowe tak długo, jak nim pozostajesz. Kiedy przestajesz nim być, usuwamy twoje dane w okresie jednego roku od tego momentu. Natomiast jeżeli jesteś także klientem, możliwe, że będziemy przechowywać twoje dane związane z zakupem przez dłuższy okres – zob. poniżej.

8.2. Jeżeli jesteś naszym klientem, usuwamy twoje dane osobowe w okresie 6 lat od twojego ostatniego zakupu (5-letni okres wygaszenia plus 1 rok na usunięcie).


9. Twoje prawa

9.1. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z któregoś z poniższych praw, my mamy prawo do weryfikacji twojej tożsamości w celu ochrony twoich danych osobowych.

9.2. Korzystanie z twoich praw jest nieodpłatne. Niemniej, jeżeli żądasz udostępnienia lub przeniesienia twoich danych osobowych często (np. żądałeś skorzystania z twoich praw mniej niż 6 miesięcy temu) albo nadmierne (np. żądasz wszystkich twoich danych osobowych na piśmie), możemy poprosić cię o pokrycie naszych kosztów przed wykonaniem żądanych działań.

9.3. Możesz korzystać z twoich praw kierując odpowiedni wniosek na adres kontakt@neverendingstore.pl przy czym jako temat wiadomości prosimy podać “Wniosek podmiotu danych”. Po otrzymaniu wiadomości przyślemy potwierdzenie prawidłowo otrzymanego wniosku.

9.3.1. Dostęp do twoich danych osobowych:

Masz prawo do żądania potwierdzenia, że przetwarzamy twoje dane osobowe, a także uzyskania dostępu do twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas.

9.3.2. Korekta nieprawidłowych danych osobowych:

Masz prawo do żądania korekty twoich nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

9.3.3. Przeniesienie danych:

Masz prawo do przejęcia i żądania przeniesienia twoich danych osobowych.

9.3.4. Sprzeciw co do przetwarzania lub obsługi twoich danych osobowych:

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych i ogólnemu sposobowi obsługi twoich danych osobowych.

9.3.5. Prawo do cofnięcia zgody:

Możesz w dowolnym czasie cofnąć zgodę na dalsze przetwarzanie twoich danych osobowych. Cofnięcie nie rodzi skutków dla przetwarzania objętego tą zgodą do czasu jej cofnięcia.

9.3.6. Prawo do skargi do Agencji Ochrony Danych Osobowych

Zawsze masz prawo złożyć skargę do twojego miejscowego organu ochrony danych osobowych – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie przetwarzania i ochrony twoich danych osobowych.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt